סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

פרטים אישיים
נושא הפניה
?
מיקום גיאוגרפי
גושים/חלקות
כתובת
הצהרה בדבר תביעות/הליכים משפטיים
בשדה הבא הינך נדרש להצהיר כי ביחס לבקשה זו, לא היו ואין כעת כל טענה, תביעה ו/או הליך משפטי התלוי ועומד ואשר הינו בעל קשר כלשהו למבוקש בפניה זו. למען הסר ספק, יש לפרט כל הליך משפטי הקשור למקרקעין נושא הפניה ואשר למבקש יש מידע עליו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור-"סכסוכי שכנים"-תביעות בין בעלי המקרקעין ובעלי מקרקעין גובלים, הליכים של וכנגד רשויות התכנון, הליכים פליליים וכו'.
יש לצרף מידע גם על הליכים תלויים ועומדים וגם על הליכים שנסתיימו, בצורה מפורטת ככל האפשר.
אם יש הליכים-יש לפרט בצורה מפורטת את פרטי ההליך ולצרף את כל החומר הרלוונטי אליו
הוספת צרופות
?
?