סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

- צילום תעודת זהות של המועמד לאשפוז, להלן "המטופל", כולל הספח בו מופיעים גם הכתובת וגם פרטי הילדים.

- טופס מידע רפואי / סיעודי מלא וחתום, עדכני מהחודש האחרון.

- דו"ח סוציאלי למתן שירותים מלא וחתום, עדכני מהחודש האחרון.

- מכתב רפואי עדכני, כגון סיכום אשפוז או מכתב מהרופא המטפל בקופת החולים. במכתב יוגדרו הבעיות הרפואיות, טיפולים ובדיקות שנערכו למטופל לאחרונה וכן פירוט על מצבו התפקודי הקודם והנוכחי.
שאלות ובירורים ניתן להפנות למוקד קול הבריאות בטלפון 5400* קישור למוקד.
לתמיכה טכנית במילוי הטופס ניתן להתקשר לטלפון 1299 קישור למוקד.
למידע נוסף אודות סיוע במימון האשפוז לסיעודיים ותשושי נפש ("אשפוז בקוד") לחצו כאן.
לאחר מילוי הטופס וצירוף המסמכים הנדרשים, יש ללחוץ על "שלח" והמידע יועבר ישירות למחלקה למחלות ממושכות בלשכת הבריאות המשוייכת לכתובת המטופל.
לרשימת המחלקות למחלות ממושכות בלשכות הבריאות לחצו כאן.
?
?
נציג חוקי הוא נציג המחזיק בייפוי כוח מתמשך / תומך בקבלת החלטות, על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב - 1962
?
?
שימו לב: אם מונה אפוטרופוס למטופל וממלא הטופס הוא אינו האפוטרופוס - המשך הטיפול בבקשה יהיה מול האפוטרופוס
אני מסכים / מסכימה לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים הבאים:
?
?
?
?
?