סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

?
?
?
כתובת המייל משמשת לצורך קבלת דיוור עבור ממלא הבקשה
?
?
יש למלא את כל השדות הרלוונטיים לפירוט ההוצאות
?
?
?
?
?
?
תמורה נוספת היא כל תמורה כלכלית שארגון הבריאות מקבל או זכאי לקבל בקשר עם המחקר ושאינה תמורה כספית ישירה, למשל: תמלוגים, זכויות שימוש, בעלות במניות בחברה וכדומה.
יש למלא את השדות שלהלן בהתאם לתנאים שנקבעו במסגרת ההסכם