סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

?
הנחיות לצירוף מסמכים:
• כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך
• ניתן לצרף קובצי תמונה (jpeg, jpg, tif, gif) וקבצים בפורמט PDF
• על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן הימני בעכבר
• הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-300 DPI, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא
• סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על 10MB