סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

פרטי החברה
פרטי איש קשר
המלצת משרד הכלכלה
עובדים ישראלים
פרטי העובדים ומקצועות
סוג קבוצת המקצוע היא בהתאם לסעיף ה.2 לנוהל "טיפול בבקשות למתן היתר ורישיון שהייה ועבודה לעובדים זרים בענף התעשייה" מס' 9.5.0001. - (להלן הקישור לנוהל)
מקצועות
?
?
?
?
?
על מנת שבקשתך תטופל עלייך לבצע תשלום עבור אגרת עובדים זרים בענף התעשיה
מספר חברה
שם חברה:
עוסק מורשה
שם חברה:
   
 
  
,  ארבע ספרות אחרונות: