סרגל הכלים
סרגל הכלים

השירות הסתיים.

ניתן להגיש בקשות כניסה ויציאה מהקישורים הבאים:

בקשה לוועדת היתרים לאישור כניסת זרים לישראל
בקשה ליציאה חריגה מהארץ