סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

אם הבקשה תאושר, ישלח מכתב אישור למבקש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת שצוינה בבקשה. אישור הבקשה תקף ל-10 ימים בלבד.
לאחר קבלת האישור עליכם לפעול בהתאם להנחיות ליוצאים ונכנסים למדינת ישראל.
אם הבקשה תסורב, ישלח מכתב סירוב למבקש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת שצוינה בבקשה.
אזרחים ישראלים בעלי דרכון זר נדרשים להיכנס לישראל ולצאת מישראל באמצעות הדרכון הישראלי בלבד.
אזרח זר שאינו אזרח ישראלי, אינו נדרש להגיש בקשה ליציאה מישראל.
פרטי נוסעים נוספים
?
?
פרטי הטיסה
מסמכים תומכים בבקשה
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
מסמכים נוספים
?
במידה וועדת החריגים תאשר את עלייתי למטוס בתקופת הגבלות הכניסה, אני מצהיר כדלקמן:

1. ידוע לי שבהתאם לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות התעופה וטיסות), התש"ף-2020, כניסת נוסע לטיסה מותנית בבדיקה שלילית לקורונה (בדיקת PCR בלבד) שנערכה ב-72 השעות שקודמות למועד ההמראה המתוכנן לטיסה (מלבד לגבי מי שעומד בקריטריונים לקבלת פטור מבדיקה ויקבל אישור מיוחד המאפשר להימנע מכך).
2. ידוע לי שקיימת הכרזה לפי סעיף 22ג לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, לפי על חוזר לפי החוק החייב בבידוד עם הגעתו לישראל לבצע את חובת הבידוד כאמור במקום מטעם המדינה (למעט במקרים החריגים המפורטים בסימן ד' לחוק האמור). לפיכך, אלא אם אוגדר כחריג, אני מסכים שעם הגעתי לארץ אחויב בשהייה של לפחות 10 ימים במקום בידוד מטעם המדינה לתקופת הבידוד.
may board his/her evacuation flight on his/her way to the State of Israel.

This permit letter is based on the statement of the above-mentioned passenger that he/she is aware of his/her obligation to:

1. Present a valid negative result for a COVID-19 PCR test, performed not more than 72 hours prior to the scheduled departure time of his/her flight to Israel (or, in connecting flights, 72 hours prior to the scheduled time of departure of his/her first flight, as long as the connection period between flights is not longer than 24 hours);
Or Present a valid official confirmation issued by Israel's Ministry of Health, of COVID-19 recovery or vaccination.

2. To comply with the instructions of Israel's Ministry of Health, to stay in home isolation or State isolation (quarantine), in hotels or any other facilities, as determined and approved solely by the authorities of the State of Israel, upon his/her arrival to Israel, for a period of 14 days from the day of entry to the State of Israel. The above mentioned is obligated to comply with all additional instructions of the Israeli authorities, as may be given, due to the COVID-19 pandemic.

3. It is hereby emphasized that this approval given to the passenger, to board his/her flight on his/her way to Israel, does not grant permission for the flight itself to land in Israel.
It is the sole responsibility and obligation of the passenger to verify that his/her chosen flight has been pre-approved for arrival in Israel.

4. Please note that all passengers arriving in the State of Israel must fill out the online inbound passenger health declaration form, no more than 24 hours prior to the departure to Israel. The health declaration form and online instructions may be found in the following link:

https://govforms.gov.il/mw/forms/Quarantine@health.gov.il?displang=en

This permit letter is valid for two weeks and for one entry only.


Sincerely,

The Inter-Ministerial Exceptions Committee representative
may board his/her evacuation flight on his/her way to the State of Israel.

This permit letter is based on the statement of the above-mentioned passenger that he/she is aware of his/her obligation to:

1. Present a valid negative result for a COVID-19 PCR test, performed not more than 72 hours prior to the scheduled departure time of his/her flight to Israel (or, in connecting flights, 72 hours prior to the scheduled time of departure of his/her first flight, as long as the connection period between flights is not longer than 24 hours);
Or Present a valid official confirmation issued by Israel's Ministry of Health, of COVID-19 recovery or vaccination.

2. To comply with the instructions of Israel's Ministry of Health, to stay in home isolation or State isolation (quarantine), in hotels or any other facilities, as determined and approved solely by the authorities of the State of Israel, upon his/her arrival to Israel, for a period of 14 days from the day of entry to the State of Israel. The above mentioned is obligated to comply with all additional instructions of the Israeli authorities, as may be given, due to the COVID-19 pandemic.

3. It is hereby emphasized that this approval given to the passenger, to board his/her flight on his/her way to Israel, does not grant permission for the flight itself to land in Israel.
It is the sole responsibility and obligation of the passenger to verify that his/her chosen flight has been pre-approved for arrival in Israel.

4. Please note that all passengers arriving in the State of Israel must fill out the online inbound passenger health declaration form, no more than 24 hours prior to the departure to Israel. The health declaration form and online instructions may be found in the following link:

https://govforms.gov.il/mw/forms/Quarantine@health.gov.il?displang=en

This permit letter is valid for two weeks and for one entry only.


Sincerely,

The Inter-Ministerial Exceptions Committee representative