סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

משרד הבריאות מקדם שיפור של המענה לילדי עובדים חיוניים (שמרטפיות) במערכת הבריאות במקרים של סגירת מערכת החינוך.

על מנת להיערך לדרישה כזו בהמשך משרד הבריאות מבקש למפות את הביקוש למסגרות הללו, שייפתחו ברשויות המקומיות, בהתאם לתקנות בריאות הציבור שיהיו בתוקף באותה עת.

בשלב זה המענה המתוכנן על ידי משרד הבריאות מיועד לילדי עובדים בבתי החולים הכלליים, במרכזים הפסיכיאטריים, במרכזים הרפואיים הגריאטריים, במרפאות הקהילה ובלשכות הבריאות.

לתשומת לבכם - טופס זה מיועד לתכנון המענה בלבד. עם פתיחת השמרטפיות יישלח קישור נוסף למילוי טופס הרשמה.
מי זכאי לשירות?
בתקופה בה מערכת החינוך סגורה בשל הקורונה, מי שעומדים בשני התנאים הבאים במצטבר - הם הזכאים לשלוח ילדים בגילאי 3 - 12 למסגרות לא פורמליות לילדי עובדים חיוניים:
1. עובדים חיוניים במפעל למתן שירותים קיומיים המוכר על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
2. בנוסף מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
- שני ההורים עובדים חיוניים שאינם יכולים לבצע את עבודתם מהבית
- העובד הוא הורה עצמאי כהגדרתו בחוק (משפחה חד הורית)
- בן הזוג נמצא בבידוד
- בן הזוג אינו מסוגל לטפל בילד בשל מחלה או נכות
פרטי ההורה
כתובת ופרטי התקשרות
פרטי הילדים בגילאי 3 - 12 עבורם מבוקשת פתיחת מסגרת