סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

לתשומת ליבך,
אגף הביקורת אינו מטפל בפניות הציבור או בתלונות ראשוניות שטרם מוצה הטיפול בהן על ידי הגורמים המקצועיים במשרד. במקרים חריגים עשוי אגף הביקורת הפנימית לבדוק תלונה שלא הופנתה קודם לכן ליחידה לפניות הציבור או לגורם המקצועי האחראי במשרד, וזאת כאשר נדרשת בדיקת עומק בלתי תלויה של היבטי התלונה, הכל לפי שיקול הדעת המקצועי של הביקורת הפנימית.
להגשת פנייה או תלונה ראשונית באמצעות יחידת פניות הציבור
אם פנית בעבר בנושא התלונה לגורם כלשהו במשרד, יש למלא את השדות הבאים:
תשובת הביקורת תישלח רק אם יצוינו דרכי התקשרות.
• לצירוף קובץ - יש ללחוץ על שדה המסמך.
• ניתן לצרף רק קובצי תמונה (jpeg, jpg, tif, gif,png, doc, docx) וקבצים בפורמט pdf.
• להחלפה או מחיקה של הקובץ המצורף יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
• הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-300 DPI, באחריותך לבדוק שהמסמך קריא.
• סך כל הקבצים המצורפים (הצרופות) בטופס לא יעלה על 10MB. להקטנת קבצים ניתן לקרוא את המדריך להקטנת קבצים .
• אין להעלות קבצים המוגנים באמצעות סיסמא.
• לצירוף קובץ נוסף, יש ללחוץ על כפתור "הוסף".
גודל הצרופות בטופס: