סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

אם דיווחת על כניסה לבידוד או שגורם אחר דיווח על כניסתך לבידוד ולא קיבלת אישור על כך ניתן להגיש בקשה זו.

לתשומת לבך, ניתן להגיש בקשה לאסמכתה רק עבור בידוד שהסתיים.
פרטים אישיים
?
?
פרטי הבידוד
?
?