סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

ניתן לבצע תשלום חוב בתיק באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק הדואר של לשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק.
על מנת שהתשלום שבוצע ישוייך לתיק ההוצאה לפועל, יש למלא את הפרטים הבאים ומומלץ אף לצרף את אישור הבנק על ביצוע ההעברה.
ללא פרטים אלה, לא ניתן יהיה לזכות את תיק ההוצאה לפועל בסכום התשלום, וככל שלא יתקבל מידע אודות ההעברה, יוחזרו הכספים לחשבון המשלם.
נתוני ההעברה
פרטי חשבון הלשכה: בנק הדואר (9) סניף 1
נתוני החשבון ממנו הועבר התשלום
?
פרטי התיק והחייבים בהוצאה לפועל
?
פרטים ליצירת קשר
?
לטובת בירור עתידי מומלץ לצרף צילום אישור העברה
?