סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

המרכז הרפואי זיו פועל באופן מתמיד לקידום איכות הטיפול, רווחת המטופלים ושיפור השירות.
בהתאם לכך ומתוך ראיית המטופל במרכז העשייה, ישנה חשיבות עליונה לפעילותה של מערכת המטפלת בפניות הציבור, במטרה להעניק מענה מקצועי והולם במגוון נושאים, הכרוכים במהלך הטיפולי ו/או בחוויית האשפוז והשהות של המטופל, בני משפחתו וכלל באי המרכז הרפואי.

במסגרת הטיפול בפניות/ תלונות הציבור מתקבלות הפניות אל צוות המערך בדרכים שונות, ביניהן: אתר האינטרנט של המרכז הרפואי ותיבות הפזורות ברחבי המרכז הרפואי.
הפניות עוברות מסלול של בירור, בדיקה לעומק, ומענה סופי לשביעות רצונם של הפונים ככל הניתן.
זמן קבלת מענה ראשוני לפנייה הינו 7 ימים, ומענה סופי עד 45 ימים מיום הפנייה - בהתאם למהותה ומורכבותה.
תמיד לרשותכם!