סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

?
?
?
?
?
?
?
הטופס מולא בהצלחה
,מספר זהות: ,מספר דרכון: ,מספר סימוכין:
,מספר זהות: ,מספר דרכון: ,מספר סימוכין:
הנכם רשאים לעלות על הטיסה.
תוקף אישור ההצהרה הינו עד: בשעה: .
כיוון שאתם ממריאים ממדינה ירוקה, לא תחול עליכם חובת הבידוד עם כניסתכם למדינת ישראל.
שימו לב!
על מנת לעלות לטיסה. וכדי להיכנס למדינת ישראל יהיה עליכם להציג אישור כניסה למדינת ישראל, חתום על ידי הקונסוליה הישראלית במדינתכם.
שימו לב! הנכם מחויבים בכל תנאי הבידוד שנקבעו על ידי מדינת ישראל.
יש לשמור אישור זה עד להצגתו בפני פקיד ביקורת הגבולות בכניסה למדינת ישראל
אם במהלך שהותכם במדינת ישראל פיתחתם תסמינים הדומים לתסמיני נגיף קורונה (חום של 38 מעלות צלזיוס ומעלה, שיעול או קושי בנשימה או אובדן חוש הטעם או הריח) אנא פנו למד""א בטלפון 101. אנו מזכירים שיש לשמור על כללי ההיגיינה, לעטות מסכה ולשמור על מרחק של 2 מטר מאדם לאדם.
אנו מאחלים לכם טיסה נעימה!
משרד הבריאות.
שימו לב!
כיוון שאינכם עומדים בכל התנאים במופיעים בהצהרת הבריאות, אינכם רשאים לעלות לטיסה.
אנא צרו קשר עם חברת התעופה.
Successfully submitted.
,ID Number: ,Passport Number: ,Reference Number:
,ID Number: ,Passport Number: ,Reference Number:
You are cleared to board the flight.
This declaration is valid until at .
You are not required to go into isolation upon entry to Israel, because you arrive from a green country.
Note!
To board your flight and enter Israel, you will have to present an entry clearance certified by the Consulate of Israel in your country of origin.
Attention please! You are subject to all isolation terms determined by the State of Israel.
Please keep a copy of this certificate at hand until presenting it to the border control officer upon entry to the State of Israel.
If during your stay in the State of Israel you develop symptoms associated with COVID-19 (body temperature of 38 degrees Celsius or higher, coughing or trouble breathing, or loss of taste or smell), please call Magen David Adom at 101. We remind you that you must follow the rules of hygiene, wear a mask, and keep a distance of 2 meters from person to person.
Have a pleasant flight,
Israel Ministry of Health
Note!
Since you do not comply with all health requirements, you are not cleared to board your flight.
Please contact your airline.