סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

פרטים אישיים
פרטים על הבידוד
?
פרטי הבקשה
בטופס זה ניתן להגיש בקשה לביטול בידוד בנסיבות בהן התברר כי אין צורך בבידוד או במקרים חריגים כמו יציאה לחו"ל בנסיבות מיוחדות.
?
?
?
פרטי האדם אותו אבקש ללוות לטיפול / ניתוח דחוף במוסד רפואי
?
פרטי החשיפה
פרטי האדם שהתברר בדיעבד שאינו חולה מאומת בקורונה
כתובת השהייה בבידוד כיום, כפי שדווח במעמד הדיווח העצמי על בידוד בית
כתובת אליה אבקש לעבור עד תום תקופת הבידוד
פרטים נוספים
יש לבצע בדיקת PCR לגילוי קורונה ב-48 השעות שלפני מילוי הטופס. במקרים דחופים ייתכן ובקשתך תאושר גם טרם התקבלה תוצאה שלילית.
?
יש לצרף מכתב המעיד על מצבו של האדם אותו רוצים לבקר:
?
שימו לב! שינוי מקום הבידוד מועבר לבחינה ובתוך 72 שעות תקבלו הודעה לדואר האלקטרוני שהזנתם אם מאושר לכם המעבר. אין לבצע את המעבר עד שתקבלו אישור מפורש.