סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

לתשומת ליבך - טופס זה מוגש בהמשך לפניה המיוחדת להסדרת רישוי רכבך במסגרת מבצע הסדרת חובות אגרת רישוי רכב;
הטופס ימולא על ידי בעל/ בעלת הרכב בלבד.
לתשומת ליבך: רכב מבוטל - לא ניתן לחדש!
יש למלא את פרטי הבעלים הראשי של הרכב בלבד (ללא פרטי בעלים נוספים) ;
לאחר קבלת טופס זה במשרדנו, ישלח אליך בדואר שובר עדכני לתשלום אגרת הרישוי בהתאם לתאריך הפסקת השימוש ברכב.
עם תשלום החוב, יגרע הרכב ממצבת הרכבים.
במידה וימצא, בהתאם לתצהיר המצורף, כי אין חוב לתשלום, יגרע הרכב ממצבת הרכבים, וחובך ימחק.
הודעה על כך תשלח אליך בדואר האלקטרוני.
תעודה מזהה
?
תצהיר בפני עו"ד
?
סוגי קבצים שניתן לצרף: PDF, BMP, JPG, JPEG , GIF, TIF, TIFF
לתשומת ליבך - במידה והסדרת את תשלום האגרה, יש למלא טופס זה ולצרף אישור עבור ביצוע התשלום
?
סוגי קבצים שניתן לצרף: PDF, BMP, JPG, JPEG , GIF, TIF, TIFF
נוסח לעדכון האזרחים לאחר ביצוע שליחת הטופס