סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

מפעל שמעסיקים בו 25 עובדים לפחות, תהיה בו ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ומנציגי המעסיק שווה בשווה
מפעל שמספר העובדים בו פחות מ-25 רשאים העובדים והמעסיק להקים ועדת בטיחות לפי הסכם.
פרטי חברה/מפעל
כתובת החברה/מפעל
פרטי מנהל/מנהלת החברה/המפעל
תקופת כהונה: חברי ועדת בטיחות יתמנו לשלוש שנים.
פרטי חברי הוועדה
על ועדת הבטיחות להתכנס לפחות שמונה פעמים בשנה
דיווח פרוטוקולים
?
פרטי הצהרת המדווח/המדווחת