סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

הודעה על מינוי ממונה על הבטיחות בהתאם לתקנה 6(א) לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות).
פרטי החברה/מפעל
מנהל החברה/מפעל
פרטי אתר בנייה
כתובת האתר
פרטי חברה מבצעת
פרטי איש/אשת קשר חברה מבצעת
פרטי התקשרות של הממונה
?
?
הצהרת ממונה הבטיחות
פרטי השתלמויות ענפיות
?
?
נסיון כממונה בטיחות