סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
  • :

   :

בקשה להנפקת מספר מזהה במוסד לביטוח לאומי - טופס מקוון
הטופס מיועד למילוי על ידי אדם שאין לו מספר זהות ישראלי והוא אחד מ-4 האוכלוסיות הבאות:
 • תלמיד ישיבה או בן משפחתו המבקשים לקבוע תושבות וחברות בקופת חולים, מיועד לבעלי אשרות א/2/A א/4/A
 • תושב מזרח ירושלים המבקש לקבוע תושבות עבור ילדו שטרם קיבל מספר זהות
 • עובד זר המגיש תביעה לפשיטת רגל, מיועד לבעלי אשרות ב/1/B ו- 2 (א) (5)
 • עובד זר / תושב שטחים שהיה בבידוד עקב מגיפת הקורונה - מיועד לבעלי אשרות ב/1/B ו- 2 (א) (5)

במידה שתרצה להגיש בקשה עבור מספר אנשים במשפחה. יש למלא טופס נפרד עבור כל בן משפחה

לתשומת ליבכם, טופס בקשה שיישלח ללא המסמכים הנדרשים, יוחזר ולא יטופל.


מסמכים שיש לצרף לטופס:
 • צילום דפי דרכון בהם מופיעים פרטי הדרכון, בעל הדרכון והאשרה
 • בעלות על נכס או חוזה שכירות
 • תמונה עדכנית של מגיש הבקשה
לטופס יש לצרף מסמכים לפי דרישה
צירוף הקבצים:
 • בהעלאת מספר קבצים, יש להקפיד לצמצם את נפח הקבצים
 • נפח כולל של כל הקבצים המצורפים שניתן להעלות - עד 60 MB.

מדריך לצמצום נפח קבצים

אין לצרף קובץ המוגן בסיסמה.

לתשומת ליבכם: קובץ המוגן בסיסמה לא ייקלט במערכת, גם אם צירוף הקובץ ושליחתו עברו בהצלחה

לידיעתך,

תוכל לפנות אלינו באמצעות האתר במדור "פנו אלינו"


 מוקד תמיכה בנושאים טכניים של הטופס (כגון: שמירה, הדפסה וצירוף קבצים) בטלפון 1299 (ימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 עד 19:00). 

לשאלות בנושא טיפול בבקשה: מוקד 02-6462342 (ימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 עד 17:00).

יש למלא את פרטי בן/ בת הזוג
פרטי המעסיק
?
פרטים אישיים של המייצג

באפשרותך לצרף לטופס זה גם תביעה לקצבת ילדים ולמענק לידה. יש להדפיס את הטפסים, למלא, לסרוק ולצרף לטופס.

קצבת ילדים – קישור לטופס

מענק לידה – קישור לטופס

יש לצרף אישור על לידה בישראל
אשרה
כתובת בישראל
ילד
אשרה
פרטי המעסיק ותקופת בידוד
?
פרטי האב

אם קיבלת מספר מזהה מהביטוח הלאומי יש לציין את מספר המזהה (מתחיל ב – 77)

פרטי האם

אם קיבלת מספר מזהה מהביטוח הלאומי יש לציין את מספר המזהה (מתחיל ב – 77)

יש לצרף אישור בעלות בלשונית הצהרות
יש לצרף חוזה שכירות
פרטי חשבון בנק
יש לצרף אישור
שהייה בחוץ לארץ
אשרה
פרטי האב

אם קיבלת מספר מזהה מהביטוח הלאומי יש לציין את מספר המזהה (מתחיל ב – 77)

פרטי האם

אם קיבלת מספר מזהה מהביטוח הלאומי יש לציין את מספר המזהה (מתחיל ב – 77)

מרכז חיים, עיסוק ותשלומים
יש לצרף אישור בעלות בלשונית הצהרות
יש לצרף חוזה שכירות
פרטי חשבון בנק
יש לצרף אישור
שהייה בחוץ לארץ
אני מצהיר שידוע לי כי

אני מצהיר כי הגעתי לחיות בישראל למטרת מגורי קבע

אני החתום מטה , מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי נכונים ומלאים. אני מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי מייד על כל שינוי שיחול בנתונים שלי או של בני משפחתי .

וכי מסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים אשר יכולים להשפיע על הזכאות הם עבירה על החוק ואדם אשר מוסר פרטים לא נכונים במרמה או ביודעין, דינו קנס כספי או מאסר .

ידוע לי שאם לא יעודכנו פרטי ההתקשרות, המידע יישלח אלי באמצעות הערוצים אותם ציינתי בטופס זה

לתשומת ליבכם, טופס בקשה שיישלח ללא המסמכים הנדרשים, יוחזר ולא יטופל.

הוספת מסמכים ואישורים לטופס

לתשומת ליבך:

סוגי קבצים שניתן לצרף:
PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, TIFF, JPEG
נפח כולל של כל הקבצים המצורפים (צרופות) שניתן להעלאות - עד 60 MB (מגה בייט).
לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi 
אין לצרף קובץ המוגן בסיסמה.
לתשומת ליבכם: קובץ המוגן בסיסמה לא ייקלט במערכת, גם אם צירוף הקובץ ושליחתו עברו בהצלחה

מסמכים עבור מגיש הבקשה
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
מסמכים עבור ילד
?
?
?
?
מסמכים עבור בן/בת הזוג
?
?
?
?
?
?
מסמך
?