סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

1. אני מצהיר כי המקום עומד בתנאים המפורטים בסעיף 5(ב)(2א)(א) / בסעיף 5(ב)(2א)(א1)/ בסעיף 5(ב)(3)(א). לצו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש 2019) (יהודה ושומרון) (מס' 1832) (הוראת שעה), התש"ף-2020.

2. אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.
לאחר שליחת טופס ההצהרה יישלח אליך לכתובת הדואר האלקטרוני שציינת העתק טופס ההצהרה, עליך לשמור אסמכתא זו.