סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

ניתן להגיש את הפנייה עם פרטים מזהים או באופן אנונימי. לתשומת לב, במידה ובחרת להגיש פנייה באופן אנונימי, לא תהיה אפשרות לעדכנך על פרטי הטיפול בפנייה.
ניתן להזין פרטים של כמה עובדים המעוניינים להגיש תלונה קבוצתית.
פרטי פונה יחיד
כתובת
פרטי הפונים
כתובת
?
פרטים ליצירת קשר עם המעסיק
כתובת מקום העבודה
פרטי התקשרות
מסמכים נלווים
?