סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

פרטי החברה הישראלית מבקשת הבקשה
?
אם החברה נמצאת באזור תעשייה, נא למלא את שם אזור התעשייה במקום יישוב ורחוב:
איש/אשת קשר בחברה הישראלית מבקשת הבקשה
שימו לב - יש לציין פרטים של איש קשר בחברה שבה יעבוד המומחה הזר (ולא פרטי קשר של צד שלישי).
פרטי מגיש הבקשה
על ידי מי מוגשת הבקשה? יש למלא רק אם מגיש הבקשה אינו איש/אשת הקשר.
משרד הכלכלה מטפל בבקשות עד 45 יום בלבד
על המומחה לשהות בבידוד של 10 ימים טרם תחילת העבודה
אישור הגשת בקשה ברשות האוכלוסין
יש לצרף העתק של ההודעה על אישור הגשת בקשה ברשות האוכלוסין שקיבלתם במייל. אפשר לצרף קבצי PDF או תמונות.
?
ביטוח בריאות כולל כיסוי קורונה
בבקשות להגעת מומחים זרים עד 45 יום, חובה לצרף אישור ביטוח רפואי הכולל כיסוי לקורונה.
?
?