סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

לתשומת ליבך, ניתן לזרז את הטיפול בתביעתך וזאת אם הינך מאשר את הסכמתך לכך כי הוועדה הרפואית תקבע את דרגת נכותך על פי המסמכים הרפואיים שהמצאת וללא נוכחותך.

הכול בכפיפות לכך שהרשות תכיר בך כנכה על פי החוק שבנדון ובמחלתך כקשורה ברדיפות.
נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 10 MB לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi.
 סוגי הקבצים שניתן לטעון הם: jpg,jpeg,gif,png,tif,tiff,bmp,pdf
במידה ואתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא. עלייך לצרף לתביעה:
א. צילום מלא של תעודת זהות (כולל הספח)
ב. אם התביעה מוגשת ע"י עורך דין, נא לצרף ייפוי כוח
ג. אם התביעה מוגשת ע"י אפוטרופוס, נא לצרף מינוי אפוטרופוס
ד. צירוף אישור עבור תגמול במידה וקיים.
ה. אישור רפואי במידת הצורך.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?