סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

?
כתובת
כתובת לדברי דואר אם שונה מהכתובת לעיל
מקום עבודה/עיסוק נוכחי
• דברי הסבר ניתן לראות בפרק המידע על פטורים מבחינות באתר הרשות (לאתר הרשות לחץ כאן)
• לבקשה זו יש לצרף אישור זכאות לתואר הרלוונטי חתום בחתימה דיגיטאלית או לשלוח מסמכי מקור ( או נאמן למקור חתום בידי עורך דין) לכתובת: רשות ניירות ערך, מחלקת השקעות, מדור רישוי, כנפי נשרים 22, ירושלים, 9546434.

בחירת בקשה לפטור מ-3 בחינות יסוד:
04 - חשבונאות
05 - סטטיסטיקה ומימון
06 - כלכלה
לא יתקבלו מסמכים שיצורפו לבקשה זו שאינם חתומים בחתימה דיגיטלית.
?
?
סך הכל לתשלום עבור בקשת פטור מ-3 בחינות היסוד ש"ח
הסכום לתשלום הוא בהתאם לקבוע בתקנה 25 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז -1997
דברי הסבר ניתן לראות בפרק המידע על פטור מטעמים מיוחדים - בחינות/התמחות באתר הרשות (לאתר הרשות לחץ כאן)
סך הכל לתשלום עבור פטורים מטעמים מיוחדים ש"ח
השכלה
קורסים בשוק ההון (במסגרת שאינה לתואר אקדמי), שהיקף כל אחד מהם מעל 40 שעות
ניסיון תעסוקתי רלוונטי
הסמכה ממדינות זרות
צרופות התומכות בבקשת הפטור שיש לצרף
?
עליך לסמן לאיזה בחינה ברצונך לגשת.
ההרשמה למועדי הבחינות הבאים תחל בתאריך
ניתן להירשם למועדי בחינות היסוד לעיל עד תאריך
ניתן להירשם למועדי הבחינות המקצועיות לעיל עד תאריך
שם בחינה מועד בחינה תשלום
עליך לסמן לאיזה בחינה ברצונך לערער
שם בחינה תשלום מועד ערעור אחרון
עבור כל שאלה שברצונך לערער יש למלא את השדות הבאים
פרטי השאלות עבור דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית
?
?
פרטי השאלות עבור חשבונאות
?
?
פרטי השאלות עבור סטטיסטיקה ומימון
?
?
פרטי השאלות עבור כלכלה
?
?
פרטי השאלות עבור מקצועית א
?
?
פרטי השאלות עבור מקצועית ב'
?
?
סך הכל לתשלום ש"ח
   
 
  
,  ארבע ספרות אחרונות: