סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז - 1997
מספר טופס: פ018
עם סיום מילוי הטופס ושליחתו תועבר לאתר התשלומים הממשלתי לביצוע תשלום האגרה באמצעות כרטיס אשראי
חלק א': סוג רשיון החברה
חלק ב': פרטים על החברה
הסכום לתשלום עבור בקשת הרשיון המוזכרת בטופס זה הינו: ש"ח
פרטי המשלם
התשלום בוצע בהצלחה!
בתאריך   בשעה  
בוצעו התשלומים הבאים:
פרטי התשלום
מספר אישור תשלום: 
שם פרטי ומשפחה:   
מספר תעודת זהות:
סכום לתשלום: ש"ח
מספר אישור מחברת האשראי
סוג התשלום
,  ארבע ספרות אחרונות:
סך הכל שולם