סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז - 1997
מספר טופס: פ019
עם סיום מילוי הטופס ושליחתו תועבר לאתר התשלומים הממשלתי לביצוע תשלום האגרה באמצעות כרטיס אשראי
סוג רישיון החברה
פרטים על החברה
הסכום לתשלום עבור בקשת הרשיון המוזכרת בטופס זה הינו: ש"ח
פרטי המשלם
התשלום בוצע בהצלחה!
בתאריך   בשעה   בוצעו התשלומים הבאים:
פרטי התשלום
מספר אישור תשלום: 
מספר תעודת זהות:
סכום לתשלום: ש"ח
מספר אישור מחברת האשראי
סוג התשלום
,  ארבע ספרות אחרונות:
סך הכל שולם