סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

מספר טופס: פ020
עם סיום מילוי הטופס ושליחתו תועבר לאתר התשלומים הממשלתי לביצוע תשלום האגרה באמצעות כרטיס אשראי
פרטי התאגיד המורשה המבקש להירשם במרשם העוסקים הזרים ביחד עם עוסק זר
פרטי משלם
הסכום לתשלום עבור האגרה המוזכרת בטופס זה הינו:  ש"ח
   
 
  
,  ארבע ספרות אחרונות: