סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

אם יש בידך מידע הנוגע לתופעות הבאות אנא פנה אלינו דרך אתר זה:
א. עובדים שקיבלו תוספות שכר שלא כדין.
ב. עובדים שפרשו וקיבלו תנאי פרישה מוגדלים שלא כדין.
ג. מנהלים או בעלי תפקידים אחרים שאישרו תוספות שכר ותשלומים אחרים החורגים מהמקובל.
ד. כל מידע בנוגע לחריגות ש​כר.
הנכם מוזמנים לפנות ישירות אל ראש היחידה לחקירות שכר באגף שכר והסכמי עבודה, באם הנכם נתקלים בחשדות לעבירות על חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985. היחידה פועלת לאיתור מאשרי חריגות שכר בגופים המתוקצבים והנתמכים. סיוע באיתורם והפסקת תשלומי שכר חורגים יסייעו לשמור על מנהל ציבורי תקין ויעיל בגופים הללו, כך שכספי הקופה הציבורית יופנו לפיתוח הגופים ורווחת הציבור.

כבכל חקירה, גם בחקירות המבוצעות על ידי היחידה לחקירות שכר, יש חשיבות רבה לסיוע מצד העובדים, הן מתוך הגופים המתוקצבים והנתמכים והן מכלל הציבור, בהפניית תשומת ליבנו לחריגות שכר - סיוע שאין לו תחליף.

ככל שפנייתכם תהיה מפורטת יותר, כן הטיפול בה יהיה יעיל יותר ומהיר יותר. מסמכים המאששים את טענותיכם יתקבלו בברכה ויזכו לבדיקה מדוקדקת ומקיפה. תוכלו לפנות גם בעניינים המטופלים במסגרת עבודת היחידה ואשר לדעתכם יש לכם אפשרות לתרום לקידומן.

אינכם חייבים למלא פרטים מזהים, אלא אם תחפצו בכך. אולם ככלל, אנו מתייחסים לפניות לא אנונימיות ברצינות רבה יותר.
פרטים להתקשרות חוזרת הם חשובים, על מנת להשיב על שאלותיכם ולמקרה בו נדרש לקבל הבהרות ופרטים נוספים מעבר לחומר שהועבר אלינו, על מנת לייעל את הטיפול בפניה.

פנייתכם ופרטיכם יישמרו בדיסקרטיות מלאה ויהיו בידיעת ראש היחידה בלבד, אולם תוכן הפניה יועבר לבירור ולבדיקה.